2024 karşılıksız çek bedeli

  1. bankaci

    Karşılıksız Çek Sorumluluk Tutarı 2024 Yılı Için 9.270 Tl Oldu.

    Bankaların karşılıksız çekler için, çek hamiline ödediği bedel 6.000 tlden 9.270 tl’ye yükseltildi. Bu karar 31 Ocak 2024 ve sonrasında karşılıksız işlemi görmüş çekler için geçerlidir.
Üst